Lezen is belangrijk voor de hersenontwikkeling. Daarom stimuleren we kinderen om vanaf een jonge leeftijd boeken te lezen. Als de kinderen nog niet kunnen lezen, dan kun je aan hen voorlezen. Hierdoor draag je ook bij aan de ontwikkeling van hun hersentjes. Veel ouders vinden het best prettig om aan hun kinderen voor te lezen. Echter, soms willen de kinderen hier niet naar luisteren. Dit kan komen doordat ze het onderwerp niet interessant vinden. Hetzelfde geldt ook voor boeken die…